Kaikessa toiminnassa pidetään riittävät turvavälit. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden huomioon ottaminen metsästyksen kaikissa vaiheissa. Suurten jahtiporukoiden käskynjaot toteutetaan ulkona tai toimitaan pienryhminä. Toiminta pienryhmissä: Kullakin ryhmällä oma vetäjä, jonka tulee pyyntiluvan varaisten hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksessä olla rhy:lle ilmoitettu metsästyksenjohtaja. Metsästyksenjohtaja ja ryhmänvetäjät sopivat päivän jahtiohjeista ja alueista etukäteen esim. puhelimitse, sähköpostitse tai kokoontuen. Kukin pienryhmä hoitaa kaatonsa metsästä nahkavajalle saakka (suolistus, kuljetus, nahkominen) tai erillinen ryhmä hoitaa saaliinkäsittelyn. Saaliinkäsittely: Tiloihin tulevat vain saaliinkäsittelyyn osallistuvat henkilöt. Myös lihaosuuksia noudettaessa. Saaliinkäsittelytiloissa tulee noudattaa hyvää hygieniaa. Pinnat ja omat kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen toiminnan. Kaikissa vaiheissa lihaa, välineitä ja laatikoita käsitellään suojakäsinein. Suojamaskien käyttö on suositeltavaa. Saaliit käsitellään vuorottain saapumisjärjestyksessä. Suurissa tiloissa voidaan käsitellä useampia eläimiä samanaikaisesti, jos turvavälit toteutuvat.