Alla majan varauksia ja näin ollen alue on kokonaisuudessaan varattu tilaisuuksia varten. Muina ajankohtina alue on normaali käytäntöjen mukaan käytössä.


Metsästysmaja varattu seuraavasti :