Tiivistä susiedunvalvontaa

17.11.2020

Tiivistä susiedunvalvontaa

Hyvä metsästäjäliiton jäsen,

susista puhutaan huomenna keskiviikkona eduskunnassa, kun asiaa koskeva kansalaisaloitteemme on lähetekeskustelussa. Sudet ovat tappaneet metsästyskaudella 30 ja vahingoittaneet 22 koiraa. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä osin myös muutamissa muissa maakunnissa hirvenmetsästys hirvikoiria käyttäen on susien vuoksi lähes mahdotonta. Myös muiden metsästyskoirien käyttö on vaikeutunut. 

Sudet ovat vieneet koiria ja kissoja myös pihoilta. Karjankasvattajat ovat kärsineet susien aiheuttamista kotieläinvahingoista. Susien pihakäyntejä on Tassuun kirjattu 2994 kertaa. Susien pihakäynneistä kärsivät asukkaat kertovat olevansa kouluun kulkevien lastensa puolesta peloissaan.

Kaiken edellä olevan on Metsästäjäliitto kertonut monet kerrat päättäjille ja suurelle yleisölle, työtä tehdään asiassa joka päivä. Liiton johdolla valmisteltiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa sutta koskeva kansalaisaloite, ja siitä on tiedotettu herkeämättä. 

Kiitos kaikille allekirjoittajille syyskuussa, nimiä kertyi vaadittavaan 50 000 rajaan historian viidenneksi nopeinta vauhtia. Kaikkiaan nimiä kertyi listalle 61 618 kappaletta: aloitteelle oli selkeä tarve. Aloite on luovutettu eduskunnalle 4.11. Se on esitelty ja siitä on keskusteltu eduskuntaryhmissä, sen pohjalta on neuvoteltu jo useat kerrat maa- ja metsätalousministeriön sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Aloitteen lähetekeskustelu on eduskunnassa 18.11. klo 14 alkavassa istunnossa.

Metsästäjäliitto kannustaa vahinkojen kärsijöitä olemaan yhteydessä lehtiin ja muuhun mediaan vahinkojen nostamiseksi esille. Metsästäjäliitto on verkottunut edunvalvonnassa yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, tiedottaa susiongelmista suurelle yleisölle ja päättäjille sekä tekee konkreettisia esityksiä ja vaatii päättäjiltä ratkaisuja yhdessä monien kumppaneiden kanssa. Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta sen on osattava kaihtaa pihapiirejä, ihmistä ja koiraa.

Susien lisäksi on metsästäjillä muitakin haasteita: metsästysturvallisuus nousi traagisten onnettomuuksien myötä äkillisesti otsikoihin, patruunoiden lyijykysymys on ollut tapetilla jo vuosia, valkohäntäpeurakanta on paikoin aivan liian tiheä, valkoposkihanhet syövät pellot ja sikarutto kurkkii rajan takana hiipiäkseen maahan villisikojen matkassa.

On paljon positiivisiakin asioita: nuorisotyö kehittyy vahvasti, vesilintukantoja elvytetään laajalla yhteistyöllä, riistanhoito voi paremmin kuin koskaan, riistaeläinkanta-arviot tehdään aktiivisten metsästäjien havaintojen pohjalta, metsästysseurat ovat elinvoimaisia ja suuri osa suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. 

Metsästäjien vapaaehtoistyö kautta maan kantaa hedelmää. Metsästäjäliitto ja Metsästäjäliiton piirit ovat tässä kaikessa vahvasti mukana.

Jaakko Silpola, toiminnanjohtaja

17.11.2020Tiivistä susiedunvalvontaa
29.10.2020Villisika
29.10.2020Kaakkois-Suomeen poikkeusluvat 19 ilveksen pyyntiin
14.08.2020Trikiinitutkimukset Lappeenrannassa